Austenityczne stale w gatunkach Super 304H i HR3C na elementy części ciśnieniowej kotłów bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Książka
Tytuł książki
Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700oC : III Międzynarodowa N-T Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2013, Ostaniec, 3-4 październik 2013. Praca zbiorowa
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-60837-68-9
Wydawca
[b.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Austenityczne stale w gatunkach Super 304H i HR3C na elementy części ciśnieniowej kotłów bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
223-244
Numer rozdziału
12
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono charakterystyki właściwości użytkowych austenitycznych stali Super 304H i HR3C stosowanych do budowy kotłów o nadkrytycznych i ultra super nadkrytycznych parametrach pracy. Dla wybranych stali austenitycznych wykonano badania właściwości mechanicznych, próby pełzania oraz badania mikrostruktury w skaningowym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Zestawiono w jednym opracowaniu wybrane charakterystyki struktury i właściwości użytkowych materiałów do zastosowania na krytyczne elementy części ciśnieniowej kotłów energetycznych. Zaprezentowanie charakterystyki tych stali wykorzystywane są w ocenie zmian strukturalnych i właściwości mechanicznych materiału elementów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Wyniki badań posłużą do zbudowania bazy danych w postaci charakterystyk materiałowych i będą wykorzystane w działalności diagnostycznej materiałowej elementów części cinieniowej kotłów energetycznych.
Język
en
Treść
This paper presents the characteristic of austenitic high performed steel grades Super 304H designated for construction of boilers with supercritical and ultra-supercritical steam parameters. For selected austenitic steel in as-received state and after long-term annealing microstructural investigations were carried out with scanning and transmission electron microscope. Summarized in one study some characteristic of the structure and performance of the materials to be used for critical components of the pressure boilers. The sheet steel is used for the assessment of structural and mechanical properties of the material elements of the long-term service in creep conditions.. The results will be used to build a database in the form of material characteristics and will be used in the activities of the diagnostic elements for pressure parts of boilers.
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
609459