MATERNAL HIGH FAT DIET DURING PREGNANCY AND LACTATION INFLUENCES ON OBESTATIN AND GHRELIN CONCENTRATION IN MILK AND PLASMA OF DAMN WISTAR RATS AND THEIR OFFSPRING
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
22nd Annual Meeting of the Israel-Society-for-Neuroscience (ISFN) / 2nd Bi National Italy-Israel Neuroscience Meeting Location: Eilat, ISRAEL Date: DEC 14-17, 2013
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
MATERNAL HIGH FAT DIET DURING PREGNANCY AND LACTATION INFLUENCES ON OBESTATIN AND GHRELIN CONCENTRATION IN MILK AND PLASMA OF DAMN WISTAR RATS AND THEIR OFFSPRING
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
22nd Annual Meeting of the Israel-Society-for-Neuroscience (ISFN) / 2nd Bi National Italy-Israel Neuroscience Meeting Location
Początek konferencji
2013-12-14
Koniec konferencji
2013-12-17
Lokalizacja konferencji
Eilat
Kraj konferencji
IL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
707559