Właściwości wyciskanych profili ze stopów serii 6xxx z dodatkiem wanadu o zdolności do pochłaniania energii
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Książka
Tytuł książki
Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania
Data publikacji
2014
ISBN
9788393879212
Wydawca
Instytut Metali Nieżelaznych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Właściwości wyciskanych profili ze stopów serii 6xxx z dodatkiem wanadu o zdolności do pochłaniania energii
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
329-343
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
stopy aluminium
stopy serii 6xxx
dodatek wanadu
absorpcja energii
Streszczenia
Język
pl
Treść
W związku z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi oszczędności energii, w tym paliw, szuka się rozwiązań obniżających zużycie energii poprzez obniżanie między innymi ciężaru pojazdów. Coraz więcej części pojazdów wytwarzanych jest ze stopów metali lekkich – stopów aluminium i stopów magnezu. Materiały, z których wytwarzane są te części, różnią się właściwościami, w zależności od ich zastosowania (rodzaju części). Elementy występujące strefach zgniotu powinny uwzględniać nie tylko własności wytrzymałościowe stopu, ale też zdolność do absorpcji energii. Istnieją przesłanki, że stopy aluminium do przeróbki plastycznej zawierające wanad w zakresie 0,05 – 0,5% charakteryzują się nie tylko wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i dużą ciągliwością, ale też zdolnością absorpcji energii kinetycznej. W monografii przedstawiono wyniki badań właściwości (własności mechanicznych i struktury) kształtowników ze stopów aluminium serii 6xxx z dodatkiem miedzi oraz wanadu w ilości 0,1 i 0,2%wag. po obróbce cieplnej obejmującej przesycanie i starzenie, które porównano z wynikami dla materiału bez dodatku miedzi. Materiałem odniesienia był stop 6xxx bez miedzi i wanadu. Stwierdzono, że wzrost zawartości wanadu do 0,2% wag. w stopie serii 6xxx powoduje nieznaczny spadek własności wytrzymałościowych, ale powoduje wzrost wartości wydłużenia badanych stopów o ponad 5%. Dodatek miedzi wyraźnie zwiększa własności wytrzymałościowe. Dodatek wanadu do stopu AlMgFeSiCu zwiększa jego zdolność do pochłaniania energii w próbie osiowego ściskania profili wyciskanych. Profile ze stopu AlMgFeSiCu z dodatkiem 0.2% wanadu mogą absorbować nawet ponad 30% więcej energii w czasie osiowego ściskania niż profile bez dodatku wanadu
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
646878