Zbadanie możliwości odzysku indu ze szlikrów miedziowych z rafinacji ołowiu
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Książka
Tytuł książki
Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych
Data publikacji
2013
ISBN
9788393879205
Wydawca
Instytut Metali Nieżelaznych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zbadanie możliwości odzysku indu ze szlikrów miedziowych z rafinacji ołowiu
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
172-182
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
rafinacja ołowiu
szlikry miedziowe
odzysk indu
przerób hydrometalurgiczny
ind rafinowany
Streszczenia
Język
pl
Treść
Spośród szlikrów miedziowych wytwarzanych w krajowych rafineriach ołowiu wybrano do badań nad odzyskiem indu szlikry likwacyjne z rafinacji ołowiu surowego w procesie ISP, zdecydowanie najbogatsze w ind w tej grupie produktów ubocznych. Wybrany surowiec charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem składów granulometrycznych, chemicznych i fazowych poszczególnych partii, prczy czym ind występuje w nim jako mikroskładnik (w monitorowanym okresie: 2009-2010 zawartość In wynosiła: 25 ppm, max. 2300 ppm), a makroskładnikami są: Pb, Cu, Sn, Zn, Fe, As, Sb, Ni. Przedstawiono przykładowe wyniki badań wstępnych operacji jednostkowych (przygotowanie wsadu, ługowanie, oczyszczanie roztworu poługowniczego i wytrącanie wstępnego koncentratu indu). W odniesieniu do nadawy szlikrów likwacyjnych, spełanijącej następujące minimalne wymagania jakościowe: uziarnienie <0,5 mm, zawartośc In- min. 1000 ppm, opracowano schemat operacyjny etapów wstępnych, obejmujący kolejno: segregację granulometryczną; ługowanie frakcji podziarna - 0,5 mm w roztworze HCl przy S/L=1/4-1/5 temp. około 70 stopni C; w czasie około 3h; pH końc. <0,5; filtrację gęstwy korzystnie przy temp. <20 stopni C; oczyszczanie roztworu poługowniczego, głównie od miedzi, przy użyciu Na2S przy: temp. 70-75 stopni C; czasie około 2h; pH końc. około 4,5. Uzysk indu od wsadu do wytworzonego półproduktu, zawierającego >50% Sn i > 5% In wynosi około 90%. Dalsze etapy odzysku indu: oczyszczanie hydrolizatu Sn-In i wzbogacania do postaci oczyszczonego hydrolizatu In, oraz - otrzymywania indu metalicznego surowego i jego rafinacji - przedstawiono w postaci schematów koncepcyjnych, które sporządzono przy wykorzystaniu doświadczeń własnych i literatury źródłowej
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
646634