Elektrowydzielanie niklu i kobaltu z produktów hutnictwa miedzi
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Książka
Tytuł książki
Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych
Data publikacji
2013
ISBN
9788393879205
Wydawca
Instytut Metali Nieżelaznych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Elektrowydzielanie niklu i kobaltu z produktów hutnictwa miedzi
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
163-171
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
elektrowydzielanie
nikiel
kobalt
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przeprowadzono cykl badań laboratoryjnych i wielkolaboratoryjnych procesu elektrowydzielania niklu i kobaltu katodowego. Próby prowadzono z użyciem elektrolitów sporządzonych na bazie czystych soli, tj. siarczanu (VI) niklu (II) oraz siarczanu (VI) kobaltu (II) uzyskanych z produktów krajowego przemysłu miedziowego. Określono warunki otrzymywania niklowych blach podkładkowych oraz osadzania na nich grubych osadów niklu katodowego. Prowadząc próby wielkolaboratoryjne otrzymywania niklu katodowego z wykorzystaniem elektrolizerów z wydzieloną strefą katodową osiągnięto następujące wskaźniki technologiczne: wydajność prądową - ok 96,0 %; jednostkowe zużycie energii elektrycznej - od 2591,59 do 2783,57 kWh/tNi. Na podstawie przeprowadzonych badań określono warunki otrzymywania dobrych jakościowo blach kobaltu katodowego. W próbach wielkolaboratoryjnych z użyciem elektrolizerów z wydzieloną strefą katodową osiągnięto nastepujące wskaźniki technologiczne: wydajność prądową - od 77,24 do 80,64 % jednostkowe zużycie energii elektrycznej - od 2855,16 do 3024,35 kWh/tCo. W próbach bez diafragmy katodowej uzyskano: wydajność prądową - od 61,28 do 64,66 %; jednostkowe zużycie energii elektrycznej - od 3366,06 do 3610,4 kWh/tCo
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
646597