Changes of crystalline structure of poly(ethylene terephthalate) fibers in flame retardant finishing process = Zmiany struktury krystalicznej włókien poli(tereftalanu etylenu) poddanych wykańczalniczej obróbce uniepalniającej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polimery
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
557-561
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
PET fibres
flame retardant finishing
supermolecular structure
DSC
WAXS
pl
włókna PET
uniepalnianie
struktura nadcząsteczkowa
DSC
WAXS
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000014646