Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology/ Krzemienie w osadach glacigenicznych Pagórów Chełmskich: prahistoria — geologia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Sprawozdania Archeologiczne
ISSN
0081-3834
EISSN
Wydawca
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
57-82
Numer tomu
66
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,14
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
PX-56b20faa8106df5a9788f3ba