Lipidomika : interdyscyplinarna dziedzina z zakresu nauk life science
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Dokonania Młodych Naukowców
ISSN
EISSN
2300-4436
Wydawca
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3 (2)
Strony od-do
42-47
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
lipidomika
lipidy
kwasy tłuszczowe
zaburzenia lipidowe
analityczne techniki sprzężone
spektrometria mas
GC-MS
LC-MS
NMR
chromatografia gazowa
chromatografia cieczowa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
KMNNWMNNOPNVE
Nazwa konferencji
Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - V edycja
Początek konferencji
2014-01-11
Koniec konferencji
2014-01-11
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
15606