Stężenie kadmu i ołowiu we włosach i surowicy u osób z rakiem krtani
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągięcia Polskiej Nauki, V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-63058-38-8
Wydawca
Crativetime
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Stężenie kadmu i ołowiu we włosach i surowicy u osób z rakiem krtani
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
126-134
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,62
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
KMNNWMNNOPNVE
Nazwa konferencji
Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - V edycja
Początek konferencji
2013-11-23
Koniec konferencji
2014-01-11
Lokalizacja konferencji
Zakopane, Poznań, Wrocław, Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
15622