Przewodnik po badaniach immunogenetycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób i doborze transplantacyjnym
PBN-AR
Instytucja
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
PL
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
260
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
1
Wydawca
Termedia Wydawnictwa Medyczne
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
978-83-7988-070-6 Rok wydania: 2014
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
4
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 15
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
PL
Treść
Spis treści Od Redaktora 7 Rozdział 1 11 Specyficzności głównego locus zgodności tkankowej – oznaczanie, ocena i wykorzystanie wyników w procedurze doboru pary dawca–biorca przeszczepu komórek krwiotwórczych Małgorzata Polak, Katarzyna Kościńska Rozdział 2 39 Bezpieczeństwo przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych osobowych w systemach informatycznych na przykładzie projektu realizowanego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Jan Ruta, Krzysztof Białoń, Walenty Szagadin Rozdział 3 61 Wdrożenie typowania w zakresie HLA-DPB1 Anna Maria Gronkowska, Patrycja Rybarczyk, Wiesław Wiktor Jędrzejczak Rozdział 4 77 Wdrożenie typowania genów KIR Jacek Nowak, Marta Rogatko-Koroś, Renata Mika-Witkowska, Agnieszka Długokęcka, Elżbieta Graczyk-Pol Rozdział 5 91 Analiza i znaczenie kliniczne polimorfizmu genu kodującego czynnik pochodzenia stromalnego 1 (SDF-1/CXCL12) Katarzyna Bogunia-Kubik Rozdział 6 105 Polimorfizm rs1800629 (–308 G/A) promotorowej części genu TNF-α – znaczenie kliniczne i biologiczne Emilia Jaskuła Rozdział 7 125 Polimorfizm rs1800795 (−174 G/C) promotorowej części genu IL-6 – znaczenie biologiczne i kliniczne oraz sposób oznaczania Emilia Jaskuła Rozdział 8 153 Charakterystyka polimorfizmu genu NOD2/CARD15 oraz opis wybranych metod jego identyfikacji Przemysław Czajka Rozdział 9 173 Identyfikacja komórek produkujących interleukiny 17 w odniesieniu do sytuacji klinicznej i predyspozycji genetycznej odpowiedzi na bakterie jelitowe Aleksandra Klimczak, Andrzej Lange Rozdział 10 187 Interferon γ – ważna cytokina i istotny polimorfizm jej genu Andrzej Lange Rozdział 11 199 Polimorfizmy rs18000896 (–1082 G/A), rs18000871 (–819 C/T), rs18000872 (–592 C/A) promotorowej części genu IL-10 – znaczenie biologiczne i kliniczne oraz sposób oznaczania Emilia Jaskuła, Andrzej Lange Rozdział 12 233 Analiza i znaczenie kliniczne polimorfizmu genu kodującego receptor chemokinowy CCR5 Katarzyna Bogunia-Kubik Rozdział 13 243 Charakterystyka mikromacierzy porównawczej hybrydyzacji genomowej jako narzędzia badań cytogenetyki molekularnej Paweł Skiba, Przemysław Czajka
Cechy publikacji
książka
Inne
System-identifier
PX-56b48bcb8106eb71826f81c2