Creating Mobility of Residents on an Example of Medium - Sized Cities in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 7th International Scientific Conference "Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice"
Data publikacji
2015
ISBN
9788074544828
Wydawca
Tomas Bata University in Zlín
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Creating Mobility of Residents on an Example of Medium - Sized Cities in Poland
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
452-463
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
transportation preferences
EN
factor analysis
EN
conjoint analysis
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice
Początek konferencji
2015-04-23
Koniec konferencji
2015-04-24
Lokalizacja konferencji
Zlín
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000072431