Przemiany struktury smarów plastycznych po testach tribologicznych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2/2013
Strony od-do
141-150
Numer tomu
248
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
smar plastyczny, właściwości przeciwzużyciowe, widmo IR, spektrofotometria w podczerwieni, dodatki smarne
angielski
grease, antiwear properties, IR spectra, FT-IR spectrophotometry, lubricating additives
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badania składu smarów plastycznych po testach tribologicznych prowadzonych w warunkach stałego obciążenia węzła tarcia. W tym celu wykonano widma IR smaru wyjściowego i porównano je z widmami uzyskanymi dla smarów po testach tribologicznych. Zidentyfikowano pasma charakterystyczne dla badanych smarów i oceniono zmiany w tych zakresach. Uzyskane wyniki wykazały, że właściwości przeciwzużyciowe badanych smarów nie są jedynie funkcją ilościowego udziału dodatków ale także produktów oksydacji jakim ulegają składniki smaru.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bada810641ecf91a32fc