Przemiany chemiczne syntetycznego środka smarnego zawierającego ekologiczny dodatek przeciwzużyciowy zachodzące w warunkach tarcia
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMP
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2/2013
Strony od-do
129-139
Numer tomu
248
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
dodatek ekologiczny, właściwości przeciwzużyciowe, oleje syntetyczne, analiza GC/MS
angielski
ecological additive, antiwear properties, synthetic lubricants, GC/MS analysis
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zbadano przemiany chemiczne, jakim ulegają podczas tarcia syntetyczne środki smarowe na bazie oleju poli-a-olefinowego i estrowego, zawierające ekologiczny dodatek przeciwzużyciowy pochodzenia roślinnego. Badania tribologiczne przeprowadzono za pomocą aparatu czterokulowego oraz testera typu kula-tarcza w warunkach różnych wymuszeń termicznych. Produkty przemian tribochemicznych skomponowanych środków smarowych identyfikowano za pomocą chromatografii gazowej, sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS). Stwierdzono, że w wyniku zachodzących przemian powstają produkty, mogące wpływać na efektywność przeciwzużyciową badanych środków smarowych.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bad9810641ecf91a3216