Optimisation of test parameters influencing the dry friction of W-DLC coated elements
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
TRIBOLOGIA
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza SIMPRESS przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji-Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6/2013
Strony od-do
35-46
Numer tomu
252
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
tribology experiments, results scatter, nanotribometer, optimisation experiment, W-DLC coating
polski
testy tribologiczne, rozrzut wyników, nanotribometr, optymalizacja testu, powłoka W-DLC
Streszczenia
Język
polski
Treść
Twarde, cienkie powłoki przeciwzużyciowe, w tym DLC, są coraz częściej stosowane na elementy maszyn. Powłoki tego rodzaju charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, zapewniają bardzo dobrą odporność na utlenianie i posiadają bardzo dobre właściwości tribologiczne. Dalszy rozwój w tym obszarze wymaga zastosowania odpowiednich metod badawczych, zapewniających możliwie wysoką jakość wyznaczanych wartości wskaźników charakteryzujących właściwości tribologiczne. Istotny problem stanowią rozrzuty wyników badań tribologicznych szczególnie współczynnika tarcia oraz zużycia. W artykule przedstawiono zastosowanie metody optymalizacji parametrów procesu tarcia w badaniach właściwości tribologicznych prowadzonych z wykorzystaniem nanotribometru. Badaniom poddano skojarzenie materiałowe powłoka W-DLC-stal. Wyznaczenie parametrów procesu optymalnych ze względu na rozrzut wyników przeprowadzono metodą optymalizacji zgodną z podejściem Taguchiego. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano zróżnicowanie wpływu analizowanych parametrów na rozrzuty wyników pomiaru oraz wyznaczono wartości optymalne parametrów. Rezultatem przeprowadzonych analiz są zalecenia prowadzenia pomiarów wartości wskaźników tribologicznych z zastosowaniem nanotribometru.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698bada810641ecf91a32fa