Fotometryczne oznaczanie pozostałości węgla w lotnych popiołach pochodzących z kotłów energetyki zawodowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologii Eksploatacji
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rynek Energii
ISSN
1425-5960
EISSN
Wydawca
KAPRINT
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
100-105
Numer tomu
108
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
polski
Treść
Coraz większym problemem dla środowiska naturalnego staje się zagospodarowanie lotnych popiołów, stanowiących uboczne produkty spalania węgla kamiennego. Możliwość przemysłowego wykorzystania tego typu odpadów jest w dużym stopniu uzależniona od ich składu, tzn. od zawartości niespalonego węgla, co wymusza konieczność ścisłego kontrolowania procesu spalania. W pracy do tego celu wykorzystano pomiar reflektancji światła widzialnego za pomocą sfery integrującej Ulbricha. Do kalibracji układu pomiarowego stosowano wzorce zewnętrzne (modelowe kompozycje na bazie piasku kwarcowego). Przydatność zaproponowanej metody badania zawartości węgla w lotnych popiołach z elektrowni konwencjonalnych potwierdzono statystycznie w odniesieniu do wyników badań uzyskanych techniką wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie w przemysłowych analizatorach typu on-line.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5698badb810641ecf91a3302