Analiza potencjału regionu łódzkiego pod kątem budowy biogazowni
PBN-AR
Instytucja
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Innovations
ISSN
2300-5599
EISSN
Wydawca
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
7
Strony od-do
33-48
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
biogazownia
biomasa
odpady organiczne
utylizacja odpadów
produkowanie odpadów organicznych
alternatywne źródła energii
en
biogas
biomass
waste
organic waste production
alternative energy sources
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest analiza potencjału województwa łódzkiego pod kątem budowy biogazowi, w kontekście stanowiska rządu RP w zakresie planów rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo, walorów energii pochodzącej z biogazu oraz uwarunkowań ekonomicznych związanych z inwestycjami w biogazownie. W celu zdiagnozowania potencjału województwa łódzkiego, w kontekście wymienionych elementów, zaprezentowano i poddano analizie oraz interpretacji wyniki badania przeprowadzonego wśród podmiotów generujących odpady organiczne. Artykuł zamykają wnioski, rekomendacje z badania oraz analiza SWOT regionu łódzkiego pod kątem powstawania biogazowi.
Język
en
Treść
This article aims to analyse the potential of the Lodz Region for the construction of biogas plants, in the context of the position of the Polish government plans in terms of sustainable energy. Interpretation of the results of a survey conducted among entities generating organic waste is given. Article is concluded with recommendations from the study and SWOT analysis of the Lodz region for the formation of biogas.
Inne
System-identifier
PX-56b4a35f8106eb71826ff165