Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
141-154
Numer tomu
167
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
kultura organizacyjna
klimat organizacyjny
szkolenia
cele
zarządzanie personelem
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł prezentuje badanie empiryczne, którego celem jest analiza relacji między kulturą organizacyjną i klimatem organizacyjnym a podejmowaniem szkoleń przez pracowników. Podejmowanie szkoleń przez pracowników zostało ujęte jako proces realizacji celu. Analizowane są trzy fazy tego procesu: intencja podjęcia szkolenia, sformułowanie planu oraz faktyczne podjęcie działań szkoleniowych. Dane od 202 pracowników zostały zebrane w trakcie dwóch etapów badania, zrealizowanych w odstępie trzech miesięcy. Wyniki pokazują, że wspierający klimat organizacyjny sprzyja formułowaniu intencji podejmowania szkoleń przez pracowników, a spośród typów kultury organizacyjnej największą rolę odgrywa kultura rynku i kultura klanu. Intencja podjęcia szkolenia i planowanie działań są najlepszymi predyktorami podejmowania działań szkoleniowych przez pracowników.
Inne
System-identifier
88610