Heineken czy Żubr? Znaczenie popazproduktowych właściwości marek produktów spożywczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
ISSN
2081-3430
EISSN
Wydawca
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
60
Strony od-do
195-203
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5325
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
produkty spożywcze
marka produktu
korzyści
intencja zakupu
EN
food products
brand of product
benefits
purchase intention
Streszczenia
Język
PL
Treść
Kupując produkty spożywcze konsumenci kierują się różnymi kryteriami, w tym także marką produktu. Rola, jaką odgrywają marki, nie jest jeszcze w pełni poznana. Dlatego badanie miało na celu sprawdzenie czy korzyści wynikające z marek produktów spożywczych różnicują ocenę reputacji marek tychże produktów oraz czy na ich podstawie można przewidywać intencję zakupu. Badanie przeprowadzono na próbie 130 konsumentów i oparto na próbie pięciu produktów spożywczych. Wybrano produkty, przy zakupie których konsumenci zwracają uwagę na markę. Każda kategoria produktów była reprezentowana przez cztery marki zróżnicowane ze względu na poziom reputacji, czyli ogólnej opinii o marce (wysoka vs. niska reputacja). Wyniki badania pokazują, że takie korzyści dostarczane przez markę, jak emocjonalne doświadczenia, które ona oferuje oraz poziom zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa różnicują ocenę reputacji produktów spożywczych oraz pozwalają przewidywać intencję ich kupna.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
88451