"Płacze z cmentarza" - symboliczna rola kobiet w tradycyjnym obrzędzie pogrzebowym na pograniczu kulturowym = "Weeping from the cemetery" - the symbolic role of women in the traditional funeral rites in the cultural borderland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Cmentarze po obu stronach Bugu
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-937611-0-4
Wydawca
Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
"Płacze z cmentarza" - symboliczna rola kobiet w tradycyjnym obrzędzie pogrzebowym na pograniczu kulturowym = "Weeping from the cemetery" - the symbolic role of women in the traditional funeral rites in the cultural borderland
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
55-62
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Etnografia
Folklor
Kobiety
Kultura słowiańska
Obrzędy
Pogrzeb
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272701436419