Badania symulacyjne wtrysku tworzywa w procesie formowania pokrywy bezpieczników pojazdu samochodowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
117-120
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
forma wtryskowa
CAD/CAE
matryca
stempel
symulacja wtrysku
en
injection mold
CAD/CAE
matrix
stamp
mould fl ow simulation
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy dokonano symulacji procesu wtryskiwania tworzywa sztucznego, z zastosowaniem technik CAD/CAE wykorzystujących narzędzia numeryczne działające z zastosowaniem metody elementów skończonych MES. Obiektem badań jest pokrywa bezpieczników pojazdów samochodowych. Wyniki badań symulacyjnych zilustrowano grafi cznie
Język
en
Treść
The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools using fi nite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are shown graphically
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
456643