Eklezjologiczne modele Kościoła inspiracją dla ewangelizującej wspólnoty wiary. Studium teologiczno-kanoniczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej)
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7306-667-0
Wydawca
Towarzystwo Naukowe KUL
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Eklezjologiczne modele Kościoła inspiracją dla ewangelizującej wspólnoty wiary. Studium teologiczno-kanoniczne
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
429-444
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,94
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Kościół
Modele
Wspólnota wiary
Ewangelizacja
EN
Church
Models
Community of the faith
Evangelization
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
78403