Metody uniepalniania polistyrenu uwzględniające istotną rolę modyfikacji chemicznej Cz. II. MODYFIKACJE CHEMICZNE POLISTYRENU
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Polimery
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
249-262
Numer tomu
58
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
additive flame retardants
combustion mechanism
flammability test methods
oxygen index
polystyrene
reactive flame retardants
reduction of polystyrene flammability
PL
polistyren
antypireny addytywne
antypireny reaktywne
mechanizm spalania
uniepalnianie polistyrenu
metody badań palności
indeks tlenowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper is the second part of a review of polystyrene (PS) modification methods designed to improve its fire resistance. The present study is focused on the reactive flame retardants, which form covalent bonds with the PS backbone. The chemical modifications were classified according to the type of the modified compound, i.e. styrene, polystyrene or flame retardant used as a comonomer in the polymerization of styrene.
Język
PL
Treść
Artykuł stanowi drugą część pracy przeglądowej dotyczącej metod modyfikacji polistyrenu (PS) służącej zwiększeniu jego odporności na palenie. Wpracy skoncentrowano się głównie na antypirenach reaktywnych, czyli wbudowywanych wstrukturę łańcucha PS. Modyfikacje chemiczne sklasyfikowano ze względu na rodzaj modyfikowanego związku, tj. styrenu, polistyrenu czy też, komonomeru stanowiącego antypiren, stosowanego do kopolimeryzacji ze styrenem.
Inne
System-identifier
0192400098024
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych