Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej : zaadaptować czytelnika i tekst
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Adaptacje
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63268-28-2
Wydawca
Uniwersytet Śląski
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej : zaadaptować czytelnika i tekst
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
353-365
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
24
Inne
System-identifier
0192600109850