Metody wyznaczania ciśnienia przebicia w skałach słabo przepuszczalnych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
8
Strony od-do
549-555
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
ciśnienie przebicia
porozymetria rtęciowa
metoda zatłaczania ciągłego
skały niskoprzepuszczalne
en
threshold pressure
mercury porosimetry
continuous injection method
low permeability rocks
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono dwie metody umożliwiające określenie wartości ciśnienia przebicia (threshold pressure) dla skał charakteryzujących się możliwie niskimi wartościami parametrów petrofizycznych. Wykonano pomiar wskazanego ciśnienia metodą zatłaczania ciągłego i metodą porozymetrii rtęciowej, a otrzymane wyniki porównano ze sobą. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę wskazania optymalnej metody pomiarowej oraz wpływu petrofizycznych własności ośrodka porowatego na wynik końcowy.
Język
en
Treść
The paper presents two methods for determining the value of threshold pressure for rocks with the lowest possible petrophysical properties. Threshold pressure measurements were carried out for mercury porosimetry and continuous injection approach, and the results were compared. Based on the outcomes, an attempt was made to indicate optimal measurement approach and impact petrophysical properties for the final results.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
651021