Analityczno-graficzny sposób interpretacji danych testu przypływu cieczy do rurowego próbnika złoża oraz porównanie wyników z otrzymanymi metodą slug test
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nafta-Gaz
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
77-86
Numer tomu
71
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
studnie wiercone
przepuszczalność
strefa przyodwiertowa
opadanie/podnoszenie lustra cieczy
lustro cieczy
okres przypływu do rpz.
en
water well
permeability
wellbore zone
slug test
water table
DST flow period
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono metodę interpretacji danych pomiarowych początkowego okresu przypływu do rurowego próbnika złoża podaną w pracy „How to assess the depth of permeability impairment of the wellbore zone using DST flow period data” oraz przedstawiono wyniki interpretacji takich danych dla odwiertów z krajowego przemysłu naftowego. Wyniki te są w przybliżeniu zgodne z otrzymanymi powszechnie stosowaną metodą wpasowania krzywych tzw. slug testu i testów produkcyjnych, co potwierdza poprawność proponowanego podejścia. Przedstawiona metoda nadaje się również do interpretacji zachowania lustra cieczy w studniach wierconych lub odwiertach ropnych o niskim ciśnieniu złożowym po usunięciu porcji cieczy z odwiertu/studni oraz do interpretacji zachowania ciśnienia dennego w czasie przy dopływie cieczy do takich odwiertów. Przedstawiony w wyżej wymienionej pracy model umożliwia obliczenie przepuszczalności skał strefy przyodwiertowej, przepuszczalności złoża, skin efektu oraz głębokości, na jakiej uszkodzona lub poprawiona została przepuszczalność strefy przyodwiertowej, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu zabiegów takich jak kwasowanie lub wygrzewanie odwiertów przegrzaną parą wodną.
Język
en
Treść
Discussed, is a method for the interpretation of DST flow period data given in „How to assess the depth of permeability impairment of the wellbore zone using DST flow period data”. Presented, are results of DST data interpretation for several wells from the domestic oil industry and comparison with results of the “slug test” method. The presented method may be also used for the interpretation of pressure/water level behavior in water wells and other wells in which reservoir pressure, is lower than hydrostatic pressure or in wells which do not flow to the surface. The model presented in above mentioned paper also enables computation of permeability of a wellbore zone, reservoir permeability, skin effect and depth of permeability impairment in the low flow rate wells.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
650949