Changes in sugar content in cultivars potato tubers depending on the weed control methods = Zmiana zawartości cukrów w odmianach bulw ziemniaka w zależności od sposobu odchwaszczania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
271-275
Numer tomu
53
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Słowa kluczowe
PL
Chwasty
Cukry w roślinie
Herbicydy
Odchwaszczanie
Sacharoza
Skład chemiczny
Ziemniaki konsumpcyjne
Zwalczanie chwastów
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The research results are derived from a field experiment, which was carried out between the years 2008–2010. The aim of the study was to determine the effect of the weed control methods with herbicides (Command 480 EC 0.2 l/ha, Command 480 EC 0.2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1.0 l/ha, Stomp 3.5 l/ha, Stomp 3.5 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1.0 l/ha) on the total sugar content, reducing sugars and sacharose in the tubers of three cultivars (Cekin, Satina, Tajfun) potato. Statistical analysis showed no significant effect of weed control methods and cultivar on the total sugar content, reducing sugars and sucrose in potato tubers. However, the results showed that sugar content depended significantly on weather conditions during the growing season.
Język
PL
Treść
Wyniki badań pochodzą z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2008–2010. Celem pracy było określenie wpływu sposobów odchwaszczania z zastosowaniem herbicydów (Command 480 EC 0,2 l/ha, Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha, Stomp 3,5 l/ha, Stomp 3,5 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha) na zawartość sumy cukrów, cukrów redukujących i sacharozy w bulwach trzech odmian (Cekin, Satina, Tajfun) ziemniaka jadalnego. Analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu sposobów odchwaszczania i odmian na zawartość cukrów ogółem, redukujących i sacharozy w bulwach ziemniaka. Zależały one istotnie tylko od warunków pogodowych panujących w okresach wegetacji.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601402561
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych