Changes of certain quality characteristics of guinea fowl’s eggs depending on storage conditions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum. Zootechnica
ISSN
1644-0714
EISSN
2300-6145
Wydawca
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin)
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
45-54
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
PL
Jaja
Jakość jaj
Perlice
Przechowywanie jaj
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the study was to assess quality traits of guinea fowl’s eggs as well as the influence of storage length and conditions on these features. The study material consisted of 50 grey guinea fowls kept in free range. The first study group consisted of eggs assessed as fresh ones two days after laying (10 eggs). The remaining 40 eggs were divided into two groups, 20 eggs in each. One of them was stored in a fridge at 6°C whilst the other was stored at a room temperature (24°C). The analysis was conducted on ten eggs from the two groups after 14 days and on the remaining ten eggs from each group after 28 days. The mean mass of the analysed eggs ranged from 42.10 to 43.11 g and the shape index ranged from 1.18 to 1.29. In the fresh eggs the shell constituted 15.63%, protein 51.66% and yolk 32.71% of the mass. During storage there were changes observed in morphological content: the yolk proportion increased and the egg white decreased. Also the eggs’ mass decreased significantly, whilst the air cell size increased. The length of the storage period and temperature conditions influenced certain characteristics of eggs’ components, including the area of dense white spread, an increase in yolk diameter and a decrease in its height.
Język
PL
Treść
Celem badań była ocena jaj perlic użytkowych w kierunku nieśnym oraz wpływu długości i warunków ich przechowywania na wybrane cechy jakościowe. Materiał badawczy stanowiło 50 jaj perlic szarych utrzymywanych w chowie przyzagrodowym. Pierwszą grupę badawczą stanowiły jaja poddane ocenie jako jaja świeże (10 szt.), w drugim dniu od zniesienia. Pozostałe 40 jaj podzielono na 2 partie po 20 jaj. Pierwszą partię jaj przechowywano w lodówce w temperaturze 6°C, a drugą partię w temperaturze 24°C. Następnie poddano badaniu po 10 jaj z każdej partii, po 14 oraz 28 dniach przechowywania. Średnia masa ocenianych jaj wynosiła od 42,10 do 43,11 g , a ich indeks kształtu od 1,18 do 1,29.W świeżym jaju skorupa stanowi 15,63, białko 51,66, a żółtko 32,71% masy jaja. Przechowywanie jaj zmieniło udział składników morfologicznych w jaju zwiększając w nich udział żółtka i zmniejszając udział białka w jaju, przy istotnym zmniejszeniu masy jaj oraz istotnym zwiększeniu komory powietrznej. Długość okresu przechowywania jaj (do 28 dni od zniesienia) oraz warunki termiczne ich przechowywania wpływają na niektóre cechy składników wewnętrznych, w tym na powierzchnię rozlewu białka rzadkiego zewnętrznego i gęstego, zwiększenie średnicy żółtka z jednoczesnym zmniejszeniem jego wysokości.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0272601409306