ANALIZA PORÓWNAWCZA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORU NADDŹWIĘKOWYCH POCISKÓW MOŹDZIERZOWYCH; COMPARISON ANALYSIS OF NUMERICAL AND EXPERIMENTAL DRAG COEFFICIENTS FOR SUPERSONIC MORTAR PROJECTILES
PBN-AR
Instytucja
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Techniki Uzbrojenia
ISSN
1230-3801
EISSN
Wydawca
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4/2016
Strony od-do
21-28
Numer tomu
140
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
mechanika
balistyka
pocisk moździerzowy
angielski
Results of comparison between drag coefficients established by the firing tests and numerical simulations are presented in the paper. The results of numerical calculations carried out by CFD method, exploiting Ansys Fluent v14 software, were used to develop initial firing tables for newly designed projectiles for RAK mortar.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej współczynników oporu uz-skanych na postawie wyników badań strzelaniem i symulacji numerycznych. Wyniki obliczeń nume-rycznych przeprowadzonych metodą CFD z wykorzystaniem oprogramowania Ansys Fluent v14, posłużyły m.in. do opracowania wstępnych tabel strzelniczych dla nowoprojektowanych pocisków do moździerza RAK.
Język
angielski
Treść
Results of comparison between drag coefficients established by the firing tests and numerical simulations are presented in the paper. The results of numerical calculations carried out by CFD method, exploiting Ansys Fluent v14 software, were used to develop initial firing tables for newly designed projectiles for RAK mortar.
Język
Treść
Język
Treść
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-58a6b5ced5de2158505089b5