Analiza właściwości spektralnych i zawartości chromu w kąpielach po barwieniu poliamidu barwnikami Acid Black 194 różnego pochodzenia.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe
Data publikacji
2013
ISBN
987-83-60988-15-2
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza właściwości spektralnych i zawartości chromu w kąpielach po barwieniu poliamidu barwnikami Acid Black 194 różnego pochodzenia.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
350-350
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe
Początek konferencji
2013-09-16
Koniec konferencji
2013-09-20
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
35540