Adsorpcja Acid Orange 7 na węglu aktywnym i popiołach lotnych.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Chemia - nadzieje i marzenia. Materiały zjazdowe. Streszczenia.
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-931072-6-1
Wydawca
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Adsorpcja Acid Orange 7 na węglu aktywnym i popiołach lotnych.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
160-160
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Chemia - nadzieje i marzenia. Materiały zjazdowe. Streszczenia.
Początek konferencji
2014-09-14
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
30603