Analiza i modelowanie konceptualne w inżynierii systemów oprogramowania – ujęcie humanistyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektroniki i Informatyki (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
215
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Miejsce wydania
Koszalin
ISBN
0239-7129-234
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
13,58
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
systemy informatyczne
modelowanie i analiza
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsza monografia stanowi zbiór wiedzy dotyczącej pochodzenia, historii rozwoju, aktualnego stanu i znaczenia technik analizy i modelowania konceptualnego w kontekście inżynierii systemów oprogramowania. Sposób prezentacji tematu uwypukla humanistyczne aspekty zagadnienia, czyniąc publikację przydatną nie tylko dla zawodowych informatyków, ale i dla innych specjalistów, zainteresowanych skuteczną komunikacją z twórcami systemów oprogramowania. Opracowanie może być przydatne również jako materiał dydaktyczny dla studentów uczelni technicznych, studiujących kierunek informatyka.
Język
en
Treść
The monograph is a body of knowledge concerning the origin, history, development, current status and the importance of the conceptual modeling and analysis techniques in the context of the software systems engineering. The presentation of material emphasizes the humanistic aspects of the topic, making the publication useful not only for IT professionals, but also for other specialists who are interested in effective communication with the creators of software systems. This scientific description may also be useful as a teaching resource for students of technical universities, studying computer science course.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
311631