Model of 5R Spatial Linkage in the Geometry of Tori
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
ISSN
1425-1655
EISSN
2353-9003
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
823 - 830
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
Bennett
Goldberg
spatial mechanism
torus
5R mechanism
pl
Bennett
Goldberg
mechanizm przestrzenny
torus
mechanizm 5R
Streszczenia
Język
en
Treść
The present study covers the problem of a kinematic analysis of a spatial 5R single DOF linkage. This mechanism was constructed by combining two 4R universal mechanisms presented in tori geometry (Bil, 2012). The problem can be presented as the effect of an intersection of two tori in such a manner that the circles that form these tori do not coincide (Bil, 2010; 2011; 2012; 2012). As a result of this, a 5R model was obtained of a five-bar mechanism. It was demonstrated that there are 16 cases of the intersection of two universal tori with constant linear dimensions and that they differ with the angles of the mutual positions of rotation axes. A particular case of the five-bar mechanism presented herein is the well-known Goldberg mechanism (Goldberg, 1943), which was initially formed out of a particular case combination of two Bennett mechanisms (Bennett, 1903; Baker, 1979).
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono problem analizy kinematycznej jednobieżnego mechanizmu przestrzennego 5R. Mechanizm ten powstał z połączenia dwóch mechanizmów uniwersalnych 4R przedstawionych w geometrii torusów [zg 1]. Problem można przedstawić jako efekt przecinania się dwóch torusów w taki sposób aby pokrywały się okręgi tworzące te torusy. W wyniku tego uzyskano model 5R 5-cio członowego mechanizmu dźwigniowego. Wykazano iż istnieje 16 przypadków przecinania się dwóch torusów uniwersalnych o stałych wymiarach liniowych a różniących się kątami wzajemnego położenia osi obrotu. Szczególnym przypadkiem przedstawionego 5-cio członowego mechanizmu jest znany mechanizm Goldberga, pierwotnie powstały z połączenia w szczególny sposób dwóch mechanizmów Bennetta.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
545473
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych