Rozwój mobilnych usług bibliotecznych i informacyjnych : analiza problemowa na podstawie bibliograficzno-abstraktowych baz danych: Library and Information Science Abstracts oraz Library, Information Science & Technology Abstracts
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Biblioteka w komórce? : przyszłość usług bibliotecznych
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7969-012-1
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Rozwój mobilnych usług bibliotecznych i informacyjnych : analiza problemowa na podstawie bibliograficzno-abstraktowych baz danych: Library and Information Science Abstracts oraz Library, Information Science & Technology Abstracts
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
26-41
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0192600116153