Synthesis, structure, magnetism, and hydrolase and catecholase activity of a new trinuclear copper(II) complex
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Inorganica Chimica Acta
ISSN
0020-1693
EISSN
1873-3255
Wydawca
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
153-158
Numer tomu
435
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
24
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
28763
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych