Stan zachowania krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce – analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście prowadzonych działań ochronnych.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
ISSN
1640-629X
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
49-66
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Gladiolus paluster Gaudin is a species protected by the domestic and EU laws. At present, in Poland several individuals of the species occur only in natural reserve “Łąka Sulistrowicka” (Lower Silesia, south-western Poland). Seeds derived from this relic population were used in the restoration program of G. paluster in Poland. Genetic diversity of individuals of G. paluster origin from reserve “Łąka Sulistrowicka” and currently grown in ex situ culture in Botanical Garden of Wrocław University were studied using AFLPs. The obtained results show that both G. paluster and hybrids of G. paluster and G. imbricatus occur in ex situ culture. We suggest that hybridization took place already at the natural locality in the “Łąka Sulistrowicka”. Individuals of G. paluster are characterized by a significantly lower genetic diversity than G. imbricatus individuals from natural populations.
Inne
System-identifier
616206