Threshold Pressure In Tight Gas Reservoirs Of Central European Formations
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Stretching the Boundaries in Special Core Analysis
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Society of Core Analysts
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Threshold Pressure In Tight Gas Reservoirs Of Central European Formations
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
tight gas reservoirs
porosity
permeability
threshold capillary pressure
MICP
Mercury Injection Capillary Pressure
CAMI
Computerized Analysis of Microscopic Images
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SCA2015
Nazwa konferencji
2015 International Symposium of the Society of Core Analysts
Początek konferencji
2015-08-16
Koniec konferencji
2015-08-21
Lokalizacja konferencji
St. John’s Newfoundland and Labrador
Kraj konferencji
CA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Increasing development activities for tight gas reservoirs during recent years have stimulated basic research on the flow characteristics of this kind of reservoirs. Investigated tight gas reservoirs are characterized by low porosity, low permeability and occasionally high water saturation which impact flow characteristics of gas reservoirs. In this kind of reservoirs so called nonlinear flow or non-Darcy flow occurs. Despite recent progress, the flow characteristics of tight gas reservoirs have not been thoroughly investigated. One of the important parameter to characterize reservoir in the context of production and basin modeling is threshold capillary pressure [1]. Threshold pressure is defined as the ability of a porous medium saturated with a wetting phase to block the flow of a non-wetting phase. Its value corresponds to the size of the largest pore throat in the porous medium. Therefore, the pressure difference between the non-wetting and the wetting phase must exceed the threshold pressure before the nonwetting phase can start draining the porous medium and flow. There are several methods for evaluating threshold pressure which has their own advantages and disadvantages [2]. In this study, we present the comparison of estimated threshold pressure from corrected high pressure MICP (Mercury Injection Capillary Pressure) and measured directly by displacement methods. The application of the detailed integrated petrophysical and petrographic data obtained by CAMI (Computerized Analysis of Microscopic Images) show the main factors which affect the values of obtained threshold pressures.
Cechy publikacji
conference paper
Inne
System-identifier
PX-5630da008106b9651e3dcc95
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych