Badanie korelacji między wiedzą studentów na temat promieniotwórczości i energetyki jądrowej a ich postawą wobec rozwoju energetyki jądrowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych od przedszkola do studiów wyższych
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7271-881-5
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badanie korelacji między wiedzą studentów na temat promieniotwórczości i energetyki jądrowej a ich postawą wobec rozwoju energetyki jądrowej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
193-196
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Badania ankietowe
Badania pedagogiczne
Energetyka jądrowa
Postawy
Studenci
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)
Wiedza
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272701431472