Badania strukturalne N-podstawionych-3-amino-4-fenylo-pirazolonów wykazujących aktywność przeciwdrobnoustrojową
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
56 Konwersatorium Krystalograficzne = Polish Crystallographic Meeting : VII Sesja Naukowa i Warsztaty PTK, Wrocław, 26-28 VI 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-939559-0-9
Wydawca
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Badania strukturalne N-podstawionych-3-amino-4-fenylo-pirazolonów wykazujących aktywność przeciwdrobnoustrojową
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
189
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
PL
Aktywność antybakteryjna;
3-amino-4-fenylopirazolon;
Metoda funkcjonałów gęstości (DFT);
Obliczenia kwantowo-chemiczne;
Rentgenografia strukturalna;
Tautometria;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
56 Konwersatorium Krystalograficzne oraz Sesja Naukowa i Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
Początek konferencji
26-06-2014
Koniec konferencji
28-06-2014
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272601324418