Analiza numeryczna intensywności chłodzenia pieców do obróbki cieplnej poprzez heat pipe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
Symulacja 2014. Spotkanie użytkowników ANSYS. Wisła, 10-11 kwietnia 2014 [Dokument elektroniczny].
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
[B.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza numeryczna intensywności chłodzenia pieców do obróbki cieplnej poprzez heat pipe
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1 DYSK OPTYCZNY (CD-ROM) FILE:///E:/SYMULACJA2014/
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Symulacja 2014. Spotkanie użytkowników ANSYS. Wisła, 10-11 kwietnia 2014 [Dokument elektroniczny].
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
[B.m.]
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
30671