Analog electronic board for estimation of time characteristics of the basic elements used in automatic control systems.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Conference programme and abstracts. Łódź, May 12-14, 2014.
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
[B.w.]
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Analog electronic board for estimation of time characteristics of the basic elements used in automatic control systems.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
43-43
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference Mechatronics: Ideas for Industrial Applications. Conference programme and abstracts. Łódź, May 12-14, 2014.
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
[B.m.]
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
30710