Efficiency of PLC-based linear controllers in stabilization of a rotational motion affected by the unpredictable chaotic disturbances.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
DSTA 2013. 12th Conference on Dynamical Systems. Theory and Applications. Abstracts.
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7283-578-9
Wydawca
Wyd. Politech. Łódzkiej
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Efficiency of PLC-based linear controllers in stabilization of a rotational motion affected by the unpredictable chaotic disturbances.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
117-117
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
DSTA 2013. 12th Conference on Dynamical Systems. Theory and Applications. Abstracts.
Początek konferencji
2013-12-02
Koniec konferencji
2013-12-05
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
36600