Wpływ odległości kolejowych podstacji trakcyjnych na rozkład obciążeń między nimi – symulacyjna oceny wybranych przypadków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego : koleje, tramwaje, metro
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
R. 22, 7-8 (256-257)
Strony od-do
80-82
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-54728