Umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i wsparcie mobilności polskich naukowców : podsumowanie i rekomendacje
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozoficzny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Eksperyza mobilności polskich naukowców
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63305-23-9
Wydawca
Akademia Młodych Uczonych, Polska Akademia Nauk
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i wsparcie mobilności polskich naukowców : podsumowanie i rekomendacje
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
119-128
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,56
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
31359