Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. II Choroby zakaźne owiec i kóz
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
208
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Miejsce wydania
Lublin
ISBN
978-83-7259-223-1
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
18,2
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
choroby zakaźne
owce
kozy
zwierzęta gospodarskie
ochrona zdrowia zwierząt
Streszczenia
Język
pl
Treść
Choroby zakaźne owiec i kóz stanowią część drugą opracowania „Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich". W układzie podobnym do przyjętego w części pierwszej obejmuje ona zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych owiec i kóz. Podjęcie niniejszego opracowania jest związane z wprowadzeniem na studia na wydziałach medycyny weterynaryjnej dyscypliny dydaktycznej choroby zwierząt gospodarskich, a tym samym z koniecznością dostarczenia materiałów pomocnych w studiowaniu tej dyscypliny. Ze względu na postęp w medycynie weterynaryjnej, mikrobiologii i farmakologii notowany w ostatnich latach zaistniała potrzeba aktualizacji wielu poglądów dotyczących chorób zakaźnych oraz uwzględnienia obowiązujących metod diagnostycznych i przepisów prawnych. Dotyczy to zwłaszcza chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich podlegających obowiązkowi zwalczania oraz podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym oraz chorób zakaźnych zwierząt notyfikowanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Patologię i terapię chorób zakaźnych owiec i kóz opracowali specjaliści z zakresu chorób zakaźnych z wydziałów medycyny weterynaryjnej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i SGGW w Warszawie oraz z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Instytutu Naukowo-Badawczego w Puławach. Opracowanie jest adresowane nie tylko do studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, ale także do lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Źródłem satysfakcji dla autorów będzie przydatność niniejszego opracowania, zwłaszcza w przyswajaniu wiedzy przez studentów i wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
555450