Badanie mechanizmów sorpcji radionuklidów pochodzących z korozji materiałów obiegu pierwotnego na wybranych wymieniaczach jonowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Książka
Tytuł książki
Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego
Data publikacji
2015
ISBN
9788393393565
Wydawca
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie mechanizmów sorpcji radionuklidów pochodzących z korozji materiałów obiegu pierwotnego na wybranych wymieniaczach jonowych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
155-168
Numer rozdziału
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,75
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dobór wymieniacza jonowego do oczyszczania wody reaktorowej z radionuklidów jest istotny zarówno z punktu widzenia efektywności jakości procesu sorpcji, jak i stabilności układu sorbent-radionuklid. Badanymi materiałami były: sita molekularne typu MCM-41 z wbudowanym wewnątrz strukturalnie tytanem, sitinakit, glinokrzemiany komorowe (klinoptilolit, zeolity RHO i LTA) oraz glinokrzemiany o budowie pakietowej. Pomiary wykonywano techniką EPR (electron paramagnetic resonance). Do dokładniejszego określenia zjawisk zachodzących z kationami wymiennymi w strukturach zastosowano dwa typy próbników molekularnych: srebro i tlenek azotu (II). Ogólnie rzecz ujmując, w przypadku wszystkich badanych materiałów sorpcja kationów cezu przyczyniła się do zahamowania powstawania centrów paramagnetycznych, które tworzyły się pod nieobecność tego kationu.
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-5698a4bb810641ecf919c113