Badanie oddziaływania dodatków w chłodziwie reaktora (wodzie) i ich wpływu na zmianę wydajności wodoru w reakcjach radiolizy wody
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Książka
Tytuł książki
Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego
Data publikacji
2015
ISBN
9788393393558
Wydawca
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie oddziaływania dodatków w chłodziwie reaktora (wodzie) i ich wpływu na zmianę wydajności wodoru w reakcjach radiolizy wody
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
19-30
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,3
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Poznanie procesów chemicznych zachodzących w trakcie eksploatacji reaktora odgrywa kluczową rolę. Pod wpływem promieniowania jonizującego przyspieszona jest korozja materiałów konstrukcyjnych, szczególnie w wysokich temperaturach w obecności tlenu. W trakcie normalnej eksploatacji reaktora woda chłodząca poddawana jest radiolizie, w wyniku której tworzą się produkty rodnikowe o charakterze redukującym oraz utleniającym. W badaniach prowadzonych w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) zastosowano metodę spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do ilościowego oznaczania jonów miedzi, które uległy utlenieniu lub redukcji w trakcie radiolizy wody. Badano też wpływ temperatury na wydzielanie się wodoru w trakcie radiolizy związków miedzi (85oC i 25oC), a także wpływ dodatków jonów chlorkowych na powyższy proces.
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-5698a4bb810641ecf919c034