Aktywne pomiary struktury geometrycznej powierzchni metodą optyczną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Pomiary Automatyka Kontrola
ISSN
0032-4140
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
300-303
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Pomiary aktywne
metody optyczne
struktura geometryczna powierzchni
chropowatość
kształt.
angielski
In-process inspection
optical methods
surface texture
roughness
shape
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono jedną z propozycji rozwiązania problemu aktywnej kontroli struktury geometrycznej powierzchni. Koncentruje się ona głównie na aspektach związanych z zaproponowaniem rozwiązania, w postaci optycznego układu pomiarowego przeznaczonego do jednoczesnej oceny chropowatości oraz kształtu powierzchni. Przedstawienie koncepcji takiego układu poprzedzono krótką analizą wybranych rozwiązań opracowanych w ciągu kilkunastu ostatnich lat na świecie (rys. 1-2). W dalszej części pracy zawarto szczegółowy opis zaproponowanego układu optycznego (rys. 3) oraz dwóch jego rozwiązań technicznych (rys. 4). Określono ich przydatność w pomiarach aktywnych oraz wskazano niektóre wady i zalety.
Język
angielski
Treść
In the modern manufacturing industry, the automation of measurement operations is most often concerned with the assessment of dimensions whereas much rarely with the assessment of surface texture parameters. This assessment is carried out with the use of various types of optical measurement systems operating in the frame of in-process inspection. The systems for simultaneous inspection of many various parameters of the surface texture (e.g. roughness, shape etc.) are used extremely rarely. Rational development of such systems and the basis of measurement methods allowing for this type of inspection is one of many important problems in modern metrology unsolved in a satisfactory manner. In the paper a proposal dedicated to solving the important problem of in-process inspection of the surface texture is presented. This proposal is mainly focused on aspects concerning the solution in the form of an optical measurement system for simultaneous assessment of the surface roughness and shape. The introduction of the concept of such a system is preceded by a brief analysis of the selected solutions presented over the last few-dozen years in the world (Figs. 1-2). The next part of the paper contains a detailed description of the proposed optical system (Fig. 3) and two of its selected technical solutions (Fig. 4). The suitability for in-process inspection is determined for these solutions. Some advantages and disadvantages of the solutions are also discussed.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
314927