Jak opracowywać i analizować wyniki pomiarów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
66
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce wydania
ul. Polna 50 00-644 Warszawa
ISBN
978-83-7814-264-5
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
3.3
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Skrypt jest skierowany do studentów, którzy wykonują pomiary w dowolnych laboratoriach uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiono w nim zasady analizy niepewności pomiarów oraz metody opracowania wyników pomiarów. W pierwszej części omówiono podstawowe zagadnienia z rachunku niepewności, w drugiej zaś przybliżono wiedzę teoretyczną dotyczącą metod opracowania i prezentacji wyników pomiarów. Używane w skrypcie nazewnictwo i metody obliczania niepewności są zgodne z zasadami zalecanymi przez Międzynarodową Organizację ISO, opisanymi w przewodniku „Evaluation of Measurement Data-Guide to the Expression of Uncertainty in Meeasurement”.
Inne
System-identifier
WUT5d355f829d614b109261b2724354c14e