Hyperperfusion syndrome after carotid endarterectomy and carotid stenting
PBN-AR
Instytucja
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
CEREBROVASCULAR DISEASES
ISSN
1015-9770
EISSN
1421-9786
Wydawca
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
6
Strony od-do
531-537
Numer tomu
35
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Zwężenie tętnicy szyjnej - chirurgia
Krążenie mózgowe
Endarterektomia tętnicy szyjnej - działanie szkodliwe
Tętnica mózgowa środkowa - patofizjologia
Tętnica mózgowa środkowa - ultrasonografia
Stenty - działanie szkodliwe
Ultrasonografia doplerowska przezczaszkowa - metody
Badania prospektywne
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000012137
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych