Reakcja Knoevenagla katalizowana solami organicznymi L-aminokwasów w środowisku wodnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
X Konferencja "Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie"
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7867-360-6
Wydawca
volumina.pl Daniel Krzanowski
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Reakcja Knoevenagla katalizowana solami organicznymi L-aminokwasów w środowisku wodnym
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
305-308
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.220000
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Konferencja "Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie"
Początek konferencji
2016-06-14
Koniec konferencji
2016-06-17
Lokalizacja konferencji
Międzyzdroje
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Inne
System-identifier
19960